A Dél Keresztje latin elnevezése: Crux, a déli égbolt legkisebb, de egyik leghíresebb csillagképe. A Kentaur csillagkép öleli át, a Szeneszsák-köd alatti szomszédja a Légy csillagkép. Az északi féltekéről csak a 20. szélességi kör alatt látható, a horizont közelében. Nevét négy legfényesebb csillaga alkotta keresztről kapta, ezek: Acrux, Mimosa, Gacrux, Crucis. A Dél Keresztje csillagkép olyan jellegzetes, hogy nagyon sok ország kultúrájában található vele kapcsolatos legenda vagy utalás.  Ausztrália: az őslakosok csillagászatában a Szeneszsák egy emu feje, a csillagkép pedig egy fán ülő oposszum. Új-Zéland: a maorik Te Punga-nak, horgonynak hívják a csillagképet. Tongában a neve Toloa, egy Kacsa, amelynek repülés közben megsebesül az egyik szárnya, mert két ember, az α és a β Centauri hozzávágott egy követ. A Szeneszsákot Humunak nevezik, ami íjhalat jelent. Peru: az inkák nyelvén a Crux-ot Chakana-ként ismerik, aminek magyarul lépcső jelentése van . Indonéziában és Malajziában a Crux neve Buruj Pari. Az ősi hindu csillagjóslásban a Crux neve Trishanku. A tuareg törzsben a Dél Keresztje: Maerua crassifoliafa. A csillagkép legfényesebb csillagai megtalálhatóak Ausztrália, Brazília, Új-Zéland, Pápua Új-Guinea és Szamoa zászlaiban, ezen kívül Ausztrália Victoria államának, Ausztráliai fővárosi területének, Északi területének, Chile Magellán Régiójának és az USA 1. Tengerészgyalogos Hadosztályának a zászlaján.

Csillagjai:

α Crucis - alfa 1,2 Crucis – Acrux. Többszörös rendszer, amely vizuálisan kettőscsillagnak látszik; egyik összetevője (α1) 1,58 fényrendű, a másik (α2) látszólagos fényessége 2,09 magnitúdó. Mindkét csillag színképe korai típusú B1 (kékesfehér). A Földtől való távolságuk 300 fényév. Az első összetevő abszolút fényessége -3,4 fényrend, a másodiké -2,9 fényrend. Az α1 komponens egy spektroszkópiai kettős. Az Acrux az égbolt 12. legfényesebb csillaga, látszólagos fényessége 0,77 magnitúdó.

β Crucis - Mimosa, 1,5 fényrendű, kékesfehér csillag, a B1 színképtípusba tartozik. 340 fényév távolságra van. Abszolút fényessége -4,5 fényrend. Spektroszkópiai kettős.

γ Crucis - Gracus: 1,65 magnitúdójú vörös óriás, két kísérővel.

μ Crucis: kettőscsillag, már kis távcsővel is megfigyelhető. A csillagpáros kékesfehér, negyed- és ötödrendű csillagokból áll.

Csillaghalmazok, ködök és galaxisok együttes neve, kis távcsővel jól észlelhető fényesebb Messier és NGC objektumok. A mélyég objektumok fénye nem elegendő a színek észleléséhez a szem úgynevezett, csap receptorainak aktiválásához, ezért ezek fekete-fehéren tűnnek fel. A Messier-katalógus tartalmazza a legfényesebb mélyég-objektumokat.

NGC 4609 nyílthalmaz

NGC 4755 vagy Ékszerdoboz nyílthalmaz

NGC 4103, nyílthalmaz

NGC 4349, nyílthalmaz